Stödboende

Boendet har 6 platser och ligger i Tungelsta nära kommunikationer och affärer.

Vi erbjuder följande stödboende :

- Möblerat rum
- 3 timmar kontaktmannaskap / Vecka
- Baspaket (Handling av mat inför inflyttning 450kr)
- Husmöte 1 gång per vecka
- Sysselsättningsmöjlighet
- Jourtelefon, dygnet runt

Målgrupp:

Ålder 18 +
Ex kriminella / missbrukare som precis har blivit
utsläppta frånanstalter /vård eller andra som vill ändra
på sitt liv med hjälp av oss.

OBS! Boenden får inte vara aktivt kriminella / missbrukare

Besöksadress
Allévägen 16B
13756 Tungelsta