Om X-CONS Haninge

X-CONS Haninge är en fristående lokalförening. Förutom vad som gäller för X-CONS enligt ovan har denna förening fokuserat på förebyggande arbete med ungdomar, särskilt de i riskzon för kriminalitet eller missbruk. Vi strävar även att hjälpa ungdomar med problem in på arbetsmarknaden. Men arbetet är inte bara förbyggande. Vi gör också insatser med unga som missbrukar eller är kriminella. X-CONS Haninge har funnits sedan 2009 och har nu en stark förankring i lokalsamhället med goda kontakter med kommun, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltning, arbetsförmedling, polis, ungdomsmottagning och med en lång rad föreningar i området. Vi har också utvecklat kontakter med flera omgivande kommuner.

X-CONS

X-CONS är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Syftet är att stödja och vägleda till ett hederligt och drogfritt liv. Lokala föreningar finns runt om i landet. Föreningarna organiserar sociala aktiviteter för medlemmarna och genomför besök på fängelser och häkten samt föreläsningar i skolor mm. De fångar vi möter erbjuds att bli medlemmar vid frigivningen och får då stöd av sin förening. Varje ny medlem kan få en stödperson som är kontaktbar dygnet runt. X-CONS samverkar med Kriminalvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Kronofogden, polisen och många andra myndigheter och organisationer.