Miljöarbete & Källsortering

Sedan 2012 har vi försöka bidra till att hjälpa ungdomar bort från kriminalitet och droger samt människor som har suttit i fängelse att få ett riktigt jobb och ett nytt liv.

Målet

Målet är dock att vi ska från börja plocka ut de som vi tror kan klara av jobbet med tiden så att det ”slutar” med en fast anställning.

Detta spar mycket pengar åt våra kunder samt att en väl fungerande källsortering och avfallshantering är något som uppskattas och prioriteras idag av de flesta hyresgäster.

Utbildning

Personalen får regelbunden utbildning inom allt som rör avfall och återvinning så som:
• Behandlings- och återvinningstekniker för avfall och återvinningsbart material.
• Kostnader för behandling av olika typer av avfall och restprodukter.
• Olika transportsätt och kostnader för dessa samt vilka entreprenörer som använder sig av de olika transportsätten.
• Källsorteringskunskap; d.v.s. hur ska allt sorteras på bästa sätt.
• Kundservice. Det är viktigt att som personalen kunna bemöta människor på ett positivt sätt så att en tillrättavisning känns som en hjälp och inte en utskällning.

För att säkerställa att personalen verkligen har den kunskap vi lovar har vi skriftliga tester med jämna mellanrum.