Bli Medlem

Här ansöker man om medlemskap i föreningen X-CONS Haninge.

Medlemsinformation

Ordinariemedlem 150 kr/år, för dig som har fyllt 26 år.
Ungdomsmedlem 50 kr/år, för dig mellan 13 – 25 år.

Betalningsalternativ:
1) Betala medlemsavgiften kontant vid X-CONS Haninges lokal.
2) Inbetala medlemsavgiften till vårt PlusGiro 53 05 47-9 eller
Bankgiro 460-2769 och uppge dina uppgifter.

För ungdomar under 18 år Målsmans namn & telefon.

Medlemsansökan