Ärlighet

Ärligheten innebär att en medlem inte begår brott, att medlemmen ständigt är ärlig mot sig själv och andra samt hela tiden följer gällande lag och uppträder som ett föredöme för andra.

Mer om X-CONS

Gemenskap

Gemenskap innebär att en medlem engagerar sig i sina medmänniskors välbefinnande och att medlemmen respekterar andra människors rätt till en egen uppfattning.

Mer om X-CONS

Framtid

Framtid innebär att en medlem finns tillgänglig för sina medmänniskor, hjälper till i föreningens aktiviteter och på annat sätt verkar för föreningens syften.

Mer om X-CONS

X-Cons

X-CONS riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig för att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället. Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk.